sloneczka
muchomorki
zabki
misie

Przedszkole nr 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95
ul.Lwowska 30a
53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

Strona główna

Zasady Naboru w Przedszkolu 95

we Wrocławiu w roku szkolnym 2016/2017

 

Rekrutacja do Przedszkola 95 we Wrocławiu rozpocznie się w  07 marca 2016 r.

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2016 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

 

I.              Wypełnienie wniosku

 

 • Wypełnić wniosek na stronie internetowej www.edu.wroclaw.pl
 • Wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • Zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia

 

II.             Dla dzieci 3 letnich (ur. w 2013 r.) i 4 letnich (ur.  w 2012 r.) 

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona kontynuacja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017) 
 • kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do przedszkola wypełniony  i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  - sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce
 • w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna. 

UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

III.          Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola lub podpisanie umowy.

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola zgodnie z terminem wskazanym w  harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym,  rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia lub podpisuje umowę

Uwaga: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 20zc ustawy z dnia 7 wrześni 1991r. o systemie oświaty.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.edu.wroclaw.pl

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.