"Żabki"
"Słoneczka"

PRZEDSZKOLE NR 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95
ul.Lwowska 30a
53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

Oferta

ZAJĘCIA DODATKOWE
 

1.Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut. Prowadzone są przez Panią Agnieszkę Uryga.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

·         działanie profilaktycznie,

·         eliminowanie wad postawy,

·         kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

·         zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: podczas zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową
a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych.
Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.

Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu oraz brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe
i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.

Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.
 
Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Uryga.

 

Zajęcia Taneczne

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca.
Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem.
Umożliwia ponadto regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych.
Wspólnym celem zabaw przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności.
Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka.
Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku.
Taka identyfikacja ruchu dziecka z emocją wynikającą z percepcji muzyki wpływa na rozwój postawy twórczej, kształci samodzielność myślenia, daje możliwość indywidualnej wypowiedzi, a podporządkowanie działań muzyce uczy samokontroli i samoopanowania.
Rytm, jako czynnik niezbędny dla rozwoju dziecka jest związany z rytmem muzycznym. Jest to środek, za pomocą którego dziecko może wyrazić swe przeżycia muzyczne odzwierciedlające zmienność agogiki, dynamiki, nastrój i wyraz emocjonalny muzyki.

 


-Program profilaktyki logopedycznej

1 x w tygodniu zajęcia ze specjalistą p. Jadwigą Świlak, ćwiczenia mięśni twarzy, warg i języka- oblizywanie warg, dmuchanie, wierszyki ćwiczące dykcję i wymowę przeprowadzane z całą grupą i indywidualnie z dziećmi, spotkanie indywidualne  z rodzicami na temat tego, jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju mowy.


-Ogólnopolski Program Zdrowotny pt. " Problem z głowy"

Przeprowadzenie z dziećmi cyklu zajęć dotyczących higieny, rozdanie rodzicom ulotek o tematyce walki
z wszawicą. Regularne sprawdzanie głowy, edukacja poprzez zabawę.

 

- Program Cała Polska czyta dzieciom –

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają "dlaczego?" i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają. Język potrzebny jest także dorosłym. To nasz największy sojusznik w kontaktach z innymi, w pozyskiwaniu informacji i wiedzy, w przekonywaniu do swoich racji. Ale język potrafi być też najgorszym wrogiem, gdy jest ułomny i nieporadny - utrudnia wtedy komunikację, jest przyczyną nieporozumień i porażek. Słaba znajomość języka to źródło ciągłych frustracji i poważna przeszkoda w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym oraz prywatnym.

Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.

 

- Program „Mali Wspaniali”-

Program zajęć dla dzieci powstał z połączenia dwóch programów: metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej, opracowanych przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w oparciu o filozofię i wartości Budo oraz metodykę sztuk walki. Program ma na celu promocje aktywności fizycznej podczas zajęć przeprowadzanych w formie zabawy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut przez 9 miesięcy. Zajęcia są prowadzone przez studentów AWF, nauczycieli WFu oraz instruktorów posiadających odpowinie kwalifikacje.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.