sloneczka
muchomorki
zabki

Przedszkole nr 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95
ul.Lwowska 30a
53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

Oferta

ZAJĘCIA DODATKOWE


 


„W krainie muzyki"

Zajęcia umuzykalniające 2x w tygodniu z p. Klaudią Kuriatą. Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
- kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności

 

 

„Radość Tworzenia

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez panią Anetę Niedośpiał, zapoznanie dzieci z różnymi technikami i formami plastycznymi, rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci poprzez udział w różnych konkursach.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawowa formą uczenia się, oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości

Prowadzenie zajęć plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości

  • przedszkole stwarza okazje sprzyjające rozwijaniu dziecięcych talentów i predyspozycji
  • zajęcia sprzyjają rozwijaniu ekspresji plastycznej dziecka
  • zajęcia kształcą wrażliwość na piękno

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnyjnej

 

W przedszkolu prowadzona jest gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej. Jest szeroko rozumianą formą profilaktyczną. 

Zajęcia odbywają się dwa raz w tygodniu, czas trwania 30 minut. Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy u dzieci. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne (korygujące daną wad, wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne). Do zajęć wykorzystywane są woreczki, szarfy, piłki, ławeczki, książki, kółka i inne przyrządy nietypowe, np. butelki, gazety, chusteczki. Zajęcia prowadzone są przez panią Agnieszkę

 

Zajęcia Taneczne

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca.
Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem.
Umożliwia ponadto regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych.
Wspólnym celem zabaw przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności.
Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka.
Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku.
Taka identyfikacja ruchu dziecka z emocją wynikającą z percepcji muzyki wpływa na rozwój postawy twórczej, kształci samodzielność myślenia, daje możliwość indywidualnej wypowiedzi, a podporządkowanie działań muzyce uczy samokontroli i samoopanowania.
Rytm, jako czynnik niezbędny dla rozwoju dziecka jest związany z rytmem muzycznym. Jest to środek, za pomocą którego dziecko może wyrazić swe przeżycia muzyczne odzwierciedlające zmienność agogiki, dynamiki, nastrój i wyraz emocjonalny muzyki.

 


-Program profilaktyki logopedycznej

1 x w tygodniu zajęcia ze specjalistą p. Jadwigą Świlak, ćwiczenia mięśni twarzy, warg i języka- oblizywanie warg, dmuchanie, wierszyki ćwiczące dykcję i wymowę przeprowadzane z całą grupą i indywidualnie z dziećmi, spotkanie indywidualne  z rodzicami na temat tego, jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju mowy.


-Ogólnopolski Program Zdrowotny pt. " Problem z głowy"

Przeprowadzenie z dziećmi cyklu zajęć dotyczących higieny, rozdanie rodzicom ulotek o tematyce walki
z wszawicą. Regularne sprawdzanie głowy, edukacja poprzez zabawę.

 

- Program Cała Polska czyta dzieciom –

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają "dlaczego?" i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają. Język potrzebny jest także dorosłym. To nasz największy sojusznik w kontaktach z innymi, w pozyskiwaniu informacji i wiedzy, w przekonywaniu do swoich racji. Ale język potrafi być też najgorszym wrogiem, gdy jest ułomny i nieporadny - utrudnia wtedy komunikację, jest przyczyną nieporozumień i porażek. Słaba znajomość języka to źródło ciągłych frustracji i poważna przeszkoda w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym oraz prywatnym.

Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić.

Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.

 

- Program „Mali Wspaniali”-

Program zajęć dla dzieci powstał z połączenia dwóch programów: metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej, opracowanych przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w oparciu o filozofię i wartości Budo oraz metodykę sztuk walki. Program ma na celu promocje aktywności fizycznej podczas zajęć przeprowadzanych w formie zabawy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut przez 9 miesięcy. Zajęcia są prowadzone przez studentów AWF, nauczycieli WFu oraz instruktorów posiadających odpowinie kwalifikacje.

 

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.